Adatkezelési tájékoztató

Önnek az általános adatvédelmi rendelet (vagy közismertebb nevén: GDPR) alapján joga van ahhoz, hogy a

medencepont.hu

(a továbbiakban Weboldal)

internetes vásárlási portálon végzett adatkezelésünkről előzetesen tájékozódjon. Az alábbi tájékoztató azzal a céllal készült, hogy a GDPR szerinti jogait gyakorolhassa.

1.        Tartalom

 1. Tartalom.. 1
 2. Értelmező rendelkezések. 1
 3. Az adatkezelő és a közreműködői 2

3.1.        Adatkezelő. 3

3.2.        Az igénybe vett adatfeldolgozók. 3

 1. Adatkezelésünk. 5

4.1.        Az adatkezelésünket meghatározó jogszabályok listája. 5

4.2.        Az adatkezelés esetei 5

4.2.1.         Automatikusan rögzített adatok. 5

4.2.2.         A szállításhoz. 6

4.2.3.         A kapcsolattartáshoz. 6

4.2.4.         A fizetéshez. 6

4.2.5.         A számlázáshoz. 7

4.2.6.         A fogyasztói panaszok kezeléséhez. 7

4.3.        Az adatkezelés során használt sütik (cookie-k) 7

4.3.1.         A weboldalon használt sütik bemutatása. 8

4.3.2.         A sütik működésének meghatározása az egyes népszerű böngészőkben. 9

 1. Az Ön jogai 9

5.1.        Hozzáféréshez való jog. 9

5.2.        Helyesbítéshez való jog. 10

5.3.        Törléshez való jog. 10

5.4.        Az adatkezelés korlátozása. 11

5.5.        Adathordozhatóság. 11

5.6.        Tiltakozás az adatkezelés ellen. 12

5.7.        Az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással összefüggő jogai 12

 1. Jogérvényesítés. 12

 

2.        Értelmező rendelkezések

Az adatvédelemben számos olyan fogalom használatos, amelyek a köznapi értelemben vett jelentésükkel nem esnek egybe. Azért, hogy Ön pontos, a félreértésektől a lehető legteljesebb mértékig mentes tájékoztatást kaphasson, az alábbiakban bemutatjuk az itt használt fogalmakat és azok jelentését.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

3.        Az adatkezelő és a közreműködői

Ez a rész arra szolgál, hogy tájékoztassuk arról, hogy kik vagyunk mi, akik kezelik az Ön személyes adatait.

3.1.    Adatkezelő

Az adatkezelő neve:  HOCCKA Kft. (a továbbiakban Adatkezelő)

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u2.

Elektronikus levelezési címe: https://www.medencepont.hu/kapcsolat/

Telefonos elérhetősége: +36 306 704 505

Honlapja: https://www.medencepont.hu

Képviseletre jogosult: Hock Balázs (a továbbiakban Képviselő)

3.2.    Az igénybe vett adatfeldolgozók és közös adatkezelők

Az adatfeldolgozó neve: ZeroTime Services Kft.

Székhelye: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán út 36/4.

Elektronikus levelezési címe: info@zerotimeservices.com

Telefonos elérhetősége: +36 203 403 333

Az adatkezelés terjedelme: tárhelyszolgáltatás

Adatkezelési tájékoztató: https://www.zerotimeservices.com/adatvedelem

Az adatfeldolgozó neve: Smartsupp.com, s.r.o.

Székhelye: Csehország, Brno, Milady Horakove 13, 602 00

Elektronikus levelezési címe:  https://www.smartsupp.com/help/#contact-us

Telefonos elérhetősége: nem ismert

Az adatkezelés terjedelme: online chat szolgáltatási felület biztosítása

Adatkezelési tájékoztató: https://www.smartsupp.com/help/privacy/

Az adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefonos elérhetősége: +36 1/20/30/70 366 6611

Az adatkezelés terjedelme: SimplePay szolgáltatás biztosítása

Adatkezelési tájékoztató: https://www.simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.

Székhelye:  1031 Budapest, Záhony utca 7.

Elektronikus levelezési címe: info@szamlazz.hu

Telefonos elérhetősége: +36 303 544 789 (csak automata tájékoztatás)

Az adatkezelés terjedelme: elektronikus számla kibocsátása

Adatkezelési tájékoztató:  https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatfeldolgozó neve: Royal Futár Hungária Kft.

Székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.

Elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@royal.hu

Telefonos elérhetősége: 06 20/30/70 216 3606​

Az adatkezelés terjedelme: postai szolgáltatás vagy árufuvarozás

Adatkezelési tájékoztató:  http://royalfutar.hu/adatvedelem

Az adatfeldolgozó neve: UPS Magyarország Kft.

Székhelye:  2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Park. G. ép.

Elektronikus levelezési címe: https://www.ups.com/upsemail/input?loc=hu_HU

Telefonos elérhetősége: +36 1 877 0000

Az adatkezelés terjedelme: postai szolgáltatás vagy árufuvarozás

Adatkezelési tájékoztató: https://www.ups.com/adatvedelem

A közös adatkezelő neve: Facebook Inc.

Székhelye:  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Elektronikus levelezési címe: nem ismert

Telefonos elérhetősége:  nem ismert

Az adatkezelés terjedelme: A Facebook közösségi portálon a Weboldal saját oldalt üzemeltet, amely itt érhető el: https://www.facebook.com/hashtagpool/

Az Instagramon a Weboldal saját oldalt üzemeltet, amely itt érhető el: https://www.instagram.com/hashtagpool/

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

https://help.instagram.com/519522125107875

Megjegyzés:  A Facebook Inc. az EU-USA Adatvédelmi Pajzs aktív tagja. L. https://www.privacyshield.gov/Facebook és https://www.facebook.com/about/privacyshield

Az adatfeldolgozó neve: Google LLC

Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

Elektronikus levelezési címe: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Telefonos elérhetősége: nem ismert

Az adatkezelés terjedelme: Google Analytics statisztikai adatgyűjtő szolgáltatás,

Youtube videószolgáltatás

Adatkezelési tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Megjegyzés:  A Google LLC az EU-USA Adatvédelmi Pajzs aktív tagja. L. https://www.privacyshield.gov/Google és https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hu-hu

Az adatfeldolgozó neve:  Hotjar Limited

Székhelye:  https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service

Elektronikus levelezési címe: https://help.hotjar.com/hc/en-us/requests/new

Telefonos elérhetősége: nem ismert

Az adatkezelés terjedelme: ún. hőtérképekkel vizualizálja a felhasználók weboldalon tanúsított viselkedését, ami a szolgáltatás fejlesztését szolgálja

Adatkezelési tájékoztató: https://help.hotjar.com/privacy (angol)

Az adatfeldolgozó neve:  Force Consulting Kft.

Székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 266. 1. em. 4.

Elektronikus levelezési címe: jurak.k@freemail.hu

Telefonos elérhetősége: +36 309 679 338

Az adatkezelés terjedelme:  könyvelői szolgáltatás

(a továbbiakban együtt Adatfeldolgozók)

 

4.        Adatkezelésünk

Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy milyen személyes adatokat kezelünk. A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik, ezt a célt megjelöljük.

4.1.    Az adatkezelésünket meghatározó jogszabályok listája

A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait jogszabály határozza meg, valamint számos adatnak a kezelését jogszabály teszi lehetővé számunkra. Az alábbiakban ezeket soroljuk fel.

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • évi CXII. törvény az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

4.2.    Az adatkezelés esetei

Az alábbiakban azt mutatjuk be a vásárlási folyamaton keresztül, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről.

4.2.1. Automatikusan rögzített adatok

Kezelt adatok köre:

 • Az IP cím és az IP cím alapján:
  • az ország;
  • a böngésző;
  • a böngészőben beállított nyelv;
  • a weboldal, amelyről a látogató érkezett;
  • az operációs rendszer;
  • a böngészésre használt eszköz;
  • a böngészésre használt eszköz képernyőjének a felbontása;
  • a böngésző ablak magassága és szélessége.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás nyújtása, minőségének javítása, statisztikai célú adatgyűjtés.

Az adatkezelés jogalapja: A Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatok megőrzésének ideje: A rögzítéstől számított 2 nap.

4.2.2. A szállításhoz

Kezelt adatok köre:

 • vezetéknév (kötelezően megadandó személyes adat);
 • keresztnév (kötelezően megadandó személyes adat);
 • cégnév, amennyiben van (személyes adat lehet);
 • magyarországi szállítási cím (személyes adat lehet):
  • megye;
  • város;
  • irányítószám;
  • közterület neve és házszám;
 • a megjegyzésrovatban megjelenített vásárlói információk;
 • megvásárolt árucikk;
 • utánvétellel történő fizetés esetén az árucikk kiskereskedelmi ára;
 • a megjegyzésrovatban megjelenített vásárlói információk.

Az adatkezelés célja: A megrendelt (és kifizetett) árucikk kiszállítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.

Az adatok megőrzésének ideje: Az árucikk átvételétől számított 5 év.

4.2.3. A kapcsolattartáshoz

Kezelt adatok köre:

 • telefonszám (kötelezően magadandó lehetséges személyes adat);
 • elektronikus levelezési cím (kötelezően magadandó lehetséges személyes adat);
 • a megjegyzésrovatban megjelenített vásárlói információk.

Az adatkezelés célja: A megrendelt és / vagy kifizetett árucikkel kapcsolatos bárminemű ügyintézés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.

Az adatok megőrzésének ideje: Az árucikk átvételétől számított 5 év.

4.2.4. A fizetéshez

Kezelt adatok köre:

 • A SimplePay szolgáltatás bankkártyás fizetési funkciója igénybevétele során az Adatkezelő a kártyaadatokhoz nem fér hozzá.
 • A banki átutalással teljesített fizetés esetén az Adatkezelő a következő adatokat látja:
  • fizetési számlát vezető pénzügyi vállalkozás;
  • ellenoldali fizetési számla száma;

Az adatkezelés célja: A megrendelt árucikk ellenértékének teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.

Az adatok megőrzésének ideje: Az áru átvételétől számított 5 év a jogi igények érvényesítése végett, illetve a számla kiállítási naptári évének utolsó napjától számított 8 év az Sztv. szerint.

4.2.5. A számlázáshoz

Kezelt adatok köre:

 • vezetéknév (kötelezően megadandó személyes adat);
 • keresztnév (kötelezően megadandó személyes adat);
 • cégnév, amennyiben van (személyes adat lehet);
 • magyarországi cím (személyes adat lehet):
  • megye;
  • város;
  • irányítószám;
  • közterület neve és házszám;
 • megvásárolt árucikk.

Az adatkezelés célja: Az adózási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Áfatv-nek való megfelelés.

Az adatok megőrzésének ideje: A számla kiállítási naptári évének utolsó napjától számított 8 év az Sztv. szerint.

4.2.6. A fogyasztói panaszok kezeléséhez

Kezelt adatok köre:

 • a szóban vagy írásban tett panasza;
 • a szóban vagy írásban tett panaszról készített jegyzőkönyv:
  • a fogyasztó neve, lakcíme;
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
  • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Fgytv-nek való megfelelés.

Az adatok megőrzésének ideje: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

4.3.    Az adatkezelés során használt sütik (cookie-k)

A weboldal használata során számos ún. süti tárolódik el az Ön eszközén. Ezek különböző célokat szolgálnak. Az alábbiakban arról adunk kimerítő tájékoztatást, hogy a weboldalról milyen sütik kerülhetnek az Ön gépére. Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy a különböző népszerű böngészőkben milyen beállítások révén tudja a sütik működését befolyásolni.

A sütikről további tájékoztatást a következő weboldalon talál: http://www.youronlinechoices.com/hu/

4.3.1. A weboldalon használt sütik bemutatása

Munkamenet süti

Az adatkezelés célja: A Weboldal működését szolgálja.

PHPSESSID – munkamenet-azonosító.

Az adatkezelés jogalapja: A honlap működéséhez feltétlenül szükséges süti.

Az adatok megőrzésének ideje:

PHPSESSID – a munkamenet végéig.

Google Analytics (_ga, _gat, _gid)

Az adatkezelés célja: A Weboldal látogatottságának és használatának mérése anonim módon.

_ga – a látogatók megkülönböztetését szolgálja;

_gid – a látogatók megkülönböztetését szolgálja;

_gat – a lekérdezések számának szabályozását szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.

Az adatok megőrzésének ideje:

_ga – a letöltéstől számított 2 év;

_gid – a letöltéstől számított 24 óra;

_gat – a letöltéstől számított 1 perc.

Hotjar (_hjIncludedInSample)

Az adatkezelés célja: A látogató viselkedését követi nyomon a Weboldalon statisztikai (anonim) adatgyűjtés végett.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.

Az adatok megőrzésének ideje: A látogatástól számított 365 nap.

Facebook (_fbp)

Az adatkezelés célja: A Facebook használja, hogy hirdetéseket helyezzen el a Weboldalon (pl. valós idejű hirdetések) A Facebook által használt sütikről itt tájékozódhat bővebben: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.

Az adatok megőrzésének ideje: A letöltéstől számított 3 hónap.

Youtube

Az adatkezelés célja:

YSC – Egy egyedi azonosítót tárol, hogy statisztikai adatokat gyűjtsön a Youtube a megtekintett videókról.

VISITOR_INFO1_LIVE – A látogató sávszélességét becsüli meg.

PREF – A Youtube szolgáltatás számára szolgáltat statisztikai adatokat a Weboldalon közzétett videók látogatói megtekintési szokásairól.

GPS – Egyedi azonosítót generál hordozható eszközökön, hogy meghatározza a látogató tartózkodási helyét.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapra való látogatáskor adhat meg.

Az adatok megőrzésének ideje:

YSC – A munkamenet végéig.

VISITOR_INFO1_LIVE – A letöltéstől számított 6 hónap.

PREF – A letöltéstől számított 8 hónap.

GPS – A letöltéstől számított 1 nap.

4.3.2. A sütik működésének meghatározása az egyes népszerű böngészőkben

5.        Az Ön jogai

A személyes adatai felett Ön rendelkezik. Az általános adatvédelmi rendelet alapján ezt többféleképpen teheti meg. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során milyen jogokat gyakorolhat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogait a saját személyes adatai felett gyakorolhatja. Az Adatkezelő a beazonosításáig megtagadhatja az Ön jogainak az érvényesítését. Az Adatkezelő kizárólag a saját, Önről kezelt személyes adatai alapján igyekszik beazonosítani Önt, és nem kötelezhető arra, hogy további adatokat szerezzen be ehhez.

Elhunyt személy személyes adatai feletti rendelkezési jogot az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett egy Adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozata vehető figyelembe.

5.1.    Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz is jog van, hogy a következő információkat megismerje:

 • az adatkezelés célját vagy céljait (l. jelen adatkezelési tájékoztató 4. pontja);
 • az Ön kezelt személyes adatainak kategóriáit (l. jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontja);
 • a címzettek, vagyis azok körét, akiknek (amelyeknek) a személyes adatait továbbítjuk, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítjuk (l. jelen adatkezelési tájékoztató 2. és 4. pontja);
 • a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát (l. jelen adatkezelési tájékoztató 4. pontja);
 • azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet (l. jelen adatkezelési tájékoztató 6. pontja);
 • amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a forrását (l. jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontja, amennyiben ez az eset fennáll);
 • amennyiben fennáll, akkor annak a tényét, hogy a személyes adatait automatizáltan kezeljük, azaz egy olyan eljárásban amelynek során a személyes adatokat az Ön személyéhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használjuk (l. jelen adatkezelési tájékoztató 4. pontja). Személyes jellemzők lehetnek például a munkahelyi teljesítménye, a gazdasági helyzete, az egészségi állapota, a személyes preferenciái, az érdeklődése, a megbízhatósága, a viselkedése, a tartózkodási helye vagy a mozgása.

Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a kérelmét, akkor joga van ahhoz, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet.

5.2.    Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3.    Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint népegészségügyi közérdekből kerül sor;
 • A személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4.    Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.5.    Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatóság korlátját képezhetik azonban más érintettek jogai és szabadságai.

5.6.    Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.7.    Az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással összefüggő jogai

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ennek a jognak a korlátai:

 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.        Jogérvényesítés

A kérdésével és a panaszával fordulhat az Adatkezelő Képviselőjéhez.

Képviseletre jogosult: Hock Balázs

Elektronikus levelezési címe: https://www.medencepont.hu/kapcsolat/

Telefonos elérhetősége:  +36 306 704 505

Honlapja:  https://www.medencepont.hu

Ön panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetősége a következő:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon:  +36 1 391 1400;

Fax:  +36 1 391 1410;

Honlap:  https://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön a jogai érvényesítése végett bírósághoz fordulhat. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék. A törvényszékek elérhetőségei az alábbi internetes hivatkozáson találhatók meg: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Kelt: Budapest, 2019. 04. 30.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató szerzői jogi védelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. A szerzői jog jogosultja dr. Németh András László, e-mail cím: andras.nemeth@compliancetoolkit.eu.

Call Now Button